Perstretto logo 

Artikelen

'De leider als dirigent' - Leren in Organisaties, maart 2010

'Blog op copycoaching.nl'

'Wat is er met de stem'

Trainingen

'Persoonlijke APK' - 24TimeOut

Links

Europees Instituut - educatie in coaching en counseling

De Alchemist - instituut voor lichaamstaal

Vocal group Bant

Leiderschap begint steeds weer opnieuw met persoonlijk leiderschap of, nog beter, innerlijk leiderschap.

 

Het dienende en co-creërende leiderschap dat we in deze tijd zo graag ontwikkelen doet bij uitstek een beroep op ons innerlijk bewustzijn. Dit bewustzijn bestaat uit twee factoren die elkaar lijken tegen te spreken. Enerzijds heeft leider, zoals iedere dirigent, concrete en resultaatgerichte vaardigheden, kennis en ervaring nodig om zijn doelen te bereiken. De ‘partituur’ laat immers weinig aan onduidelijkheid over. Anderzijds is het voor eenieder volkomen duidelijk dat overgave en bewustzijn essentieel zijn voor het op gang brengen van een krachtig en creatief proces: muziek in de tent!

 

....

 

Uit Wikipedia:

De werkelijke kunst van het dirigeren bestaat niet zozeer in het aangeven van de maat, alswel in het overbrengen van emoties, musici overtuigen van de gewenste interpretatie, en hen motiveren. Tot de vereisten voor een goede dirigent behoren een ijzeren wil, grote stressbestendigheid, grote algemene cultuurkennis, overredingskracht, verbeelding, en, naast een goede slagtechniek (al dan niet met dirigeerstokje), een uitstekende conditie.

 

De werkelijke kunst van het leiden ligt blijkbaar dus niet zozeer in de technisch-inhoudelijke ontwikkeling van de leider, maar in allerlei persoonlijke eigenschappen. Wellicht zou je kunnen stellen dat je vooral jezelf dient te leiden alvorens anderen.

 

Kun je een dienend leider zijn voor jezelf? De begeleiding hierbij door Perstretto kan allerlei vormen aannemen:

Coaching

Training

Leiderschap/MD-trajecten

In Company MT/Directie-begeleiding

Observaties

Events/Presentaties

en allerlei bekende en minder bekende theorieën en modellen hanteren. Maar zal als centraal thema altijd gaan over het bewust maken van de persoonlijke kwaliteiten die je wilt ontwikkelen in dit perspectief. Om uiteindelijk de paradoxen te hanteren en reguleren in:

Resultaat versus mensgerichtheid

Controle versus overgave

Masculien versus feminien

Lichaamstaal versus spreken

Binnenwereld versus buitenwereld

Strategie en kwetsbaarheid

Actie versus reflectie

Want de spanning tussen deze polariteiten geeft creativiteit, optimale samenwerking en integratie tussen de polariteiten geeft kracht.

 

‘In hoeverre ben je je bewust van de impact die je aanwezigheid op je omgeving heeft?’

Het samenspel van actie-reactie, uitstraling en inspiratie is een complex gebeuren dat per definitie bij iedere dirigent en leider een andere vorm aanneemt. Hij is als persoon aanwezig is en uniek, maar in de praktijk is het besef van de impact hiervan maar weinig aanwezig onder managers en leidinggevenden. De persoonlijke kracht die je kunt ontwikkelen uit meer bewustzijn is veel groter dan men zich doorgaans realiseert. Bovendien vinden veel interactie en onderlinge processen die bepalend zijn voor het resultaat onbewust al plaats. Er is dus geen sprake van het verwerven van een nieuwe ‘tool’ maar een bewustwording van wat al in je zit, waardoor je effectiever je persoonlijke kracht en kwaliteiten kunt inzetten.

 

De luisterende leider en dirigent.

Naast alle eigenschappen van een dirigent die gericht zijn op bewust communiceren, is luisteren de meest essentiële eigenschap. Echt luisteren, terwijl je je eigen programma even buiten beschouwing laat en toch je visie uitdraagt, kunnen we een creatief spanningsveld noemen. Het aanzetten van de mensen om je heen tot echt luisteren is een waardevolle leiderschapstool die de persoonlijkheid en dynamiek in de organisatie tot leven brengt. Dit lijkt vanzelfsprekend maar het spanningsveld van druk op resultaat, controle, eenduidigheid, etc. is voelbaar en heel reëel. Perstretto biedt de benodigde andere ogen en oren die het kijken en luisteren naar jezelf begeleiden.