Perstretto logo 

Artikelen

'De leider als dirigent' - Leren in Organisaties, maart 2010

'Blog op copycoaching.nl'

'Wat is er met de stem'

Trainingen

'Persoonlijke APK' - 24TimeOut

Links

Europees Instituut - educatie in coaching en counseling

De Alchemist - instituut voor lichaamstaal

Vocal group Bant

Invloed en leiderschap, over de impact van je aanwezigheid

De metafoor van de dirigent als leider spreekt tot de verbeelding, regelmatig wordt erover geschreven en gepraat. De dirigent die de divisies samenbindt, luistert, richting geeft. Maar ook eisen stelt, zonder commanderen, ruimte en verantwoordelijkheid laat bij de professionals en dienend is aan het geheel, de muziek. Zo kunnen we de dirigent zien van buitenaf. Maar wat gebeurt er van binnen, met de muziek in hemzelf, wat doet de dirigent nu eigenlijk precies; met het orkest, met zichzelf, met de muziek en wat doet hij niet?

Via deze vragen ontdek je het innerlijk leiderschap en ervaar je de dirigent in jezelf. Zowel lichaamstaal als wijze van presentie bepalen de impact op je omgeving. De metafoor vraagt, behalve deze mentale reflectie, om ervaring!

 

Ronald Becker heeft deze metafoor uitgewerkt in diverse inspirerende, speels confronterende en ervaringsgerichte vormen: workshops, trainingen, trajecten, presentaties, demonstraties.

 

Deelnemers krijgen in directe vorm gespiegeld waar ze in hun dagelijkse praktijk tegen aan lopen. En ondervinden direct het verschil wanneer ze dit bewust worden en krijgen tools aangereikt om het anders te doen.

....

Aanpak

In de ervaringsgerichte werkvormen maken deelnemers kennis met de metafoor van het dirigeren als inspirerende en co-creërende vorm van zelfpresentatie. Accent ligt daarbij op het persoonlijk leiderschap van de persoon in kwestie en zijn/haar lichaamstaal; hoe ontwikkel je vanuit het dirigeren de persoonlijke kernkwaliteiten en (on)bewuste gedragspatronen.

De deelnemer wordt niet alleen gecoached op wat hij/zij zegt, maar vooral op wat hij/zij ons laat zien en voelen.

Ten eerste: wat laat ik wel en niet zien, wat zijn mijn natuurlijke talenten en hoe bewust ben ik mij van de kracht daarin; welke kleur geeft mij mogelijkheden, hoe inter-acteer ik met mijn omgeving. En ten tweede, hoe kan ik contact houden met de kleuren van de anderen, zodat er vanuit mijn inspiratie iets gaat bewegen waarvan ook ik de uitkomst niet precies weet. Dat avontuur is spannender, maar ook veel krachtiger en geworteld in echtheid. Het is geen kunstje meer. Deze innerlijke motivatie is de enige weg om mensen in beweging te krijgen. Dan ga je iets creëren in plaats van instrueren en reageren.

 

Een voor een zullen een aantal deelnemers gecoached worden en elkaar coachen in het dirigeren van de groep. Focus is de existentiele zienswijze: wie ben ik, en hoe laat ik dat zien. Tijdens de sessie ervaart men in lijf en leden deze bewustwording. De vocale groep ‘Bant’ speelt regelmatig een rol in deze sessies; als een meerkoppig trainingsacteur spiegelen de zangers de dirigent, of krijgen opdrachten van de begeleider (ingericht op de persoon van de dirigent). Daarbij wordt de ‘dirigent’ geconfronteerd met allerlei non-verbale signalen die hij/zij afgeeft. In de klank en de wijze van zingen is direct te horen wat de dirigent uitzendt, en soms is het contrast met wat men eigenlijk wil horen verbijsterend.

Gedragsvoorkeuren, stressniveau’s, onbewuste mechanismen wanneer het niet gaat zoals men wil; allerlei zaken die de leider in zijn dagelijkse praktijk tegen komt worden voelbaar, en vaak ook gekeerd tijdens de sessie. De ervaring met ‘hoe je iedereen hetzelfde meesterstuk laat spelen’, en de rol die je daar als leider in kunt spelen, staat centraal. Humor en ernst wisselen elkaar af, want juist via de lichtvoetige toon kunnen de ingangen gevonden worden om je te openen voor de groep, vanuit contact met jezelf.

We merken in deze workshop dat muziek hiervoor een wonderlijk hulpmiddel is. Het geheel is zodanig van opzet dat je geen enkele muzikale ervaring nodig hebt om deel te nemen, en toch zie je bij iedereen heel snel een eigen stijl terug in dirigeren en communiceren. Het gaat over (persoonlijk) leiderschap, maar ook over oprecht samenwerken.

 

Resultaten

Na deze workshop hebben deelnemers inzicht in eigen patronen en invloedstijl, een koppeling naar de werksituatie gemaakt en ervaren heel direct wat een nieuwe/ authentieke stijl kan brengen.

 

Reviews van deelnemers

“De workshop liet na een half jaar nog een print in mijn ziel achter.”

“Zoals Ronald mensen ziet en in een paar minuten precies raak schiet is onovertroffen”

“Indrukwekkend en confronterend op een voedende wijze, nooit eerder betekende “ervaringsgericht’ ook echt ‘ervaring’ en ‘gericht.”

“Very strong in group influences! Real conductor!”

“Interesting combination of conducting / coaching. Very enthusiastic.”

“Very effective communicator. Example on how to adapt your presence.”

“A type of person I rarely meet in my everyday life. Balanced, aware and strong in combing emotion and structure.”

“Ronald, jouw rustige manier van doen komt op mij heel prettig over. Verbazingwekkend wat je aan de hand van dat eventjes dirigeren over iemand kunt zeggen.”

“Creative, helping to think outside the box.”

“Interesting combination of conducting / coaching.”

“Sharp and impressive he can analyse a person from directing.”

“Zoals besproken tijdens sessie, fantastisch on te zien hoe hij persoonlijkheden kan beschrijven in 1,5 min dirigeren.”

“Strong in quickly reading people.”

“Driven, enthusiast, passionate, easy communicator, fun, easy going.”

“Very interesting workshop. Was able to take everyone out of their comfort zone (or at least me).”

“Good, learnt a lot on some thing’s I never thought of.”